Financne Storitve

Finančne storitve

  • Priprava kompenzacij, asignacij, cesij
  • Priprava dokumentacije za pridobitev posojil in leasingov
  • Izdelava izkaza finančnih tokov