Davcno Svetovanje

Davčno svetovanje

Davek od dohodka pravnih oseb, davek na dodano vrednost (DDV) in dohodnine

  • stranke obveščamo o davčnih novostih in svetujemo na področju davka od dohodka pravnih oseb, davka na dodano vrednost (DDV), dohodnine
  • izvajamo preventivne davčne preglede (pregled poslovnih knjig, svetovanje in opozarjanje na morebitne pomanjkljivosti in neskladja z zakonodajo
  • optimiranje davčne bilance
  • nudimo individualno davčno svetovanje
  • zastopamo stranko v davčnih postopkih